Sundur­liðanir


Hluti ríkissjóðs af brúttósölu ÁTVR

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

*Áfengisgjald sem hér er tilgreint er reiknað út eftir seldu magni

Skipting á skattskyldum alkóhóllítrum
eftir skattflokkum 2018

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Tafla þessi á að auðvelda mat á áhrifum breytinga á áfengisgjaldi á tekjur ríkissjóðs.
Hafa ber í huga að ofanskráðar tölur ná ekki til sölu heildsala til annarra aðila en ÁTVR.

*Áfengisgjald á alkóhóllítra er eins og það stendur í árslok

Hlutfallsleg skipting á sölu áfengis í lítrum 2011-2018

 • Sterkt vín >= 22%
 • Létt vín og styrkt <= 22%
 • Bjór
Sala áfengis 2011-2018 og breyting milli ára
Í þúsundum lítra
Heildarsala áfengis Breyting í prósentum Létt vín og styrkt <=22% alk. Breyting í prósentum Sterkt áfengi >22% alk. Breyting í prósentum Bjór Breyting í prósentum
2011 18.438 -2,66% 3.210 2,03% 798 -3,62% 14.430 -3,59%
2012 18.537 0,54% 3.315 3,27% 756 -5,26% 14.466 0,25%
2013 18.653 0,63% 3.458 4,31% 717 -5,16% 14.478 0,08%
2014 19.216 3,02% 3.506 1,39% 739 3,07% 14.971 3,41%
2015 19.603 2,01% 3.556 1,43% 766 3,65% 15.281 2,07%
2016 20.866 6,44% 3.657 2,84% 809 5,61% 16.400 7,32%
2017 21.867 4,80% 3.819 4,43% 860 6,30% 17.188 4,80%
2018 21.986 0,54% 3.692 -3,33% 1.032 20,00% 17.262 0,43%
Heildarsala áfengisÞúsundir lítra

Léttvín og styrkt <= 22% alk.Þúsundir lítra

Sterkt áfengi >22% alk.Þúsundir lítra

BjórÞúsundir lítra

Sala áfengis
með virðisaukaskatti

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Sala tóbaks
án virðisaukaskatts
Selt magn tóbaks
2018 2017 Breyting
Neftóbak (kg) 44.671 37.641 18,7%
Reyktóbak (kg) 7.642 8.481 -9,9%
Vindlar (stk) 4.477.606 4.836.202 -7,4%
Vindlingar (karton) 881.769 908.697 -3,0%
Skipting tóbakssölu
heildarvelta 9,2 ma.kr.

 • Neftóbak 15,0%
 • Reyktóbak 3,1%
 • Vindlar 3,8%
 • Vindlingar 78,1%
Sala áfengis í lítrum talið
Sala rauðvíns eftir stærð umbúða

 • Minni en 800 ml 50,20%
 • Stærri en 800 ml 49,80%
Sala hvítvíns eftir stærð umbúða

 • Minni en 800 ml 50,80%
 • Stærri en 800 ml 49,20%
Áfengissala mæld í hreinum vínanda
sala 2018 1.567 þús. alk.ltr.

Þúsundir alkóhóllítra

 

 • Sterkt vín
 • Létt vín
 • Bjór
Skipting Áfengissölu
Heildarvelta 28,6 ma.kr.

Neysla á hreinu alkóhóli á mann
15 ára og eldri

Alkóhóllítrar

 

 • Heildarsala
 • Sala ÁTVR

Sölumagn ÁTVR og hlutfall þess af tekjum ríkissjóðs af áfengi. Mannfjöldi í árslok 2018.

Skipting bjórsölu
Sala 2018 17.262 þús. ltr.

 • Innfluttur bjór
 • Innlendur bjór
Þróun neysluverðsvísitölu og verð á áfengi

 • Rauðvín
 • Viskí
 • Bjór
 • Neysluverðsvísitala
Fjöldi seldra vörutegunda
Heildarvelta ársins m/vsk.var 28,6 ma.kr. Heildarfjöldi seldra vörutegunda 3959

 • Hlutfall af fjölda tegunda í vöruvali
 • Hlutfall af tekjum
Heildarsala rauðvíns í lítrum
skipting eftir löndum

 • Ítalía 35,0%
 • Spánn 19,5%
 • Chile 17,5%
 • Argentína 6,5%
 • Frakkland 5,9%
 • Bandaríkin 6,9%
 • Suður-Afríka 4,6%
 • Ástralía 3,0%
 • Önnur lönd 1,1%
Heildarsala hvítvíns í lítrum
skipting eftir löndum

 • Ítalía 25,0%
 • Chile 14,5%
 • Þýskaland 12,6%
 • Spánn 10,7%
 • Suður-Afríka 9,3%
 • Bandaríkin 7,5%
 • Frakkland 9,1%
 • Ástralía 5,4%
 • Argentína 3,6%
 • Önnur lönd 2,2%
Þróun sölu rauðvíns eftir löndum
hlutfall af heildarsölu rauðvíns

 • Ítalía
 • Chile
 • Spánn
 • Ástralía
 • Frakkland
 • Suður-Afríka
 • Önnur lönd
Þróun sölu hvítvíns eftir löndum
hlutfall af heildarsölu hvítvíns

 • Ítalía
 • Chile
 • Ástralía
 • Frakkland
 • Suður-Afríka
 • Þýskaland
Heildarsala áfengis í lítrum
skipting eftir löndum

 • Ísland 52,3%
 • Danmörk 13,5%
 • Ítalía 5,1%
 • Belgía 3,3%
 • Þýskaland 2,9%
 • Holland 2,8%
 • Spánn 2,8%
 • Frakkland 2,4%
 • Önnur 49 lönd 15%
Sala vindla á mann
15 ára og eldriStk.

Sala vindlinga á mann
15 ára og eldriPakkar

Sala reyktóbaks á mann
15 ára og eldriGrömm

Sala neftóbaksTonn

Verðlagning áfengis

 • Smásöluálagning ÁTVR
 • Skattar
 • Innkaupsverð frá birgjum
Tíu söluhæstu tegundir eftir helstu vöruflokkum
Hvítvín, 3.000 ml kassavín
Hvítvín, 750-1.500 ml flöskur/fernur
Rauðvín, 3.000 ml kassavín
Rauðvín, 750-1.500 ml flöskur/fernur
Lagerbjór
Öl og aðrar bjórtegundur